Skip to the content

Poziv za saradnju unutar EU programa Horizont 2020, Exscalate4Cov

SARS-CoV-2

Reagirajući na krizu Covid-19, Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije u Briselu, je objavio poziv za saradnju radi pristupa sreening uređajima za racionalno odabrane spojeve protiv SARS-CoV-2.

Exscalate4cov (akronim E4C) je projekt koji financira EU, a koji je izabran nakon hitnog poziva za iskazivanje interesa koji je objavila Europska komisija 31. januara 2020.godine. Projekt će dobiti 3. milijuna eura EU sredstava u narednih 18 mjeseci. Sastoji se od koalicije triju najsnažnijih superračunalskih centara u EU (CINECA u Italiji, superračunalnom centru Barcelone u Španjolskoj i superračunalnom centru Julich u Njemačkoj), zajedno s farmaceutskom kompanijom i nekoliko velikih instituta koji se bave biologijom i bio-molekularnom dinamikom. E4C tim koristi superračunala u potrazi za terapijama (lijekovima malih molekula) protiv SARS Cov-2 dopunjavanjem klasičnog kliničkog pristupa ispitivanja i pogreške i mogućim eksperimentima na pacijentima, uspoređujući potpis proteina virusa sa aktivnim molekulama koriste se postojećom bazom podataka o spojevima. Projekt trenutno obrađuje digitalne modele proteina virusa i uspoređuje ih s javno dostupnom bazom podataka o hiljadama poznatih aktivnih anti-molekula koje su dio postojećih lijekova s ciljem da se otkrije na koje kombinacije aktivnih molekula mogu reagirati na virus. Projekt E4C također uspostavlja cjevovod fenotipskih i ciljanih ekrana kako bi se procijenila učinkovitost preuređenih komercijalnih i novo dizajniranih spojeva. Kako bismo nadopunili složeni cjevovod E4C, pozivamo organizacije da podnesu prijedlog za ispitivanje njihovih spojeva radi profiliranja učinkovitosti na platformama E4C Biology.

Potpuni kriteriji i uvjeti definirani su na portalu za podnošenje prijava "DRUG BOX" na web sajtu www.exscalate4cov.eu.

Kategorija: EU Fondovi, Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).