Skip to the content

Prvi #EUvsVirus Hackathon (PRIJAVI SE)

#EUvsVirus Hackathon

Od 24.-26.04.2020. godine Evropska komisija organizira prvi #EUvsVirus Hackathon u saradnji sa zemljama članicama, kao i svim zemljama pridruženim u Horizont 2020, te uz dragocjenu podršku stotina volontera koji su ranije organizirali nacionalne hackaton-e u svojim zemljama.

Očekuje se preko 60,000 učesnika.

U utorak 07.04.2020. godine EU ministri za istraživanje i inovacije su održali video konferenciju sa EU komesarkom za istraživanje, inovacije, kulturu, obrazovanje i mlade, g-dom Mariyom Gabriel,kako bi razmijenili mišljenja u vezi sa odgovorom na krizu uzrokovanu pojavom virusa COVID-19. Jedna od mnogobrojnih tema je bila i finansiranje evropskih istraživačkih projekata i razmjena naučnih podataka i infrastrukture između istraživača i inovacionih centara, i izražena je podrška prvom setu od 10 mjera koje se mogu implementirati na na noivu EU u vrlo kratkom vremenskom roku. Ove mjere, koje su predložene u saradnji sa nadležnim ministarstvima zemalja članica se mogu pogledati na linku:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf

Za učešće u hackaton-u potrebna je registracija na https://euvsvirus.org/#register

Predviđena su 3 načina učešća:

  1. U svojstvu "rješavača problema" - "Problem solver", moguća je individualna ili timska registracija;
  2. U svojstvu mentora moguće se registrirati kao ekspert koji mentorira timove ili kao Team coordinator koji pomaže timovima da dosegnu zadate ciljeve;
  3. U svojstvu partnera pomažući diseminaciju, mentoriranje, osiguravajući nagrade i mentore;

Za diseminaciju informacija o #EUvsVirus Hackathon, dostupan je Press Kit (https://euvsvirus.org/press/), kao i društvene mreže:

  • On Twitter
  • On LinkedIn
  • On Facebook
  • On Instagram

#EUvsVirus je poziv svima za učešće u akciji u borbi protiv COVID-19: Pokažimo jedinstvo i podijelimo svoja znanja i vještine za zajedničko dobro svih generacija. Otvorimo granice EU tokom ovog zajedničkog izazova!

 

Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).