Skip to the content

Otvoreni poziv za kurseve obuke studenata i profesionalaca

ALL4R&D

Građevinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u proteklih nekoliko godina uspješno implementira nekoliko projekata u sklopu programa Europske unije za podršku edukaciji, usavršavanju, mladima i sportu u Evropi, Erasmus+.

Jedan od projekata je i "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform" (ALL4R&D), gdje su partneri, između ostalih i Univerzitet Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju, Ruhr Univerzitet Bochum, Univerzitet Vaasa, WUS Austrija, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 

U sklopu trenutnih aktivnosti projekta ALL4R&D, pokrenuti su kursevi za cjeloživotno učenje (LLL - LifeLong Learning) namjenjeni studentima završnih godina, mladim inženjerima i ostalima koji žele proširiti svoja znanja. Od strane svih partnera u projektu organizovano je ukupno 45 kurseva koji su podijeljeni u sljedeće kategorije:

  1. INFRASTRUKTURA
  2. POTRESNO INŽENJERSTVO
  3. GRAĐEVINSKI MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
  4. IT&SOFTVER
  5. INŽENJERSKI I SOFTVERSKI ALATI
  6. MENADŽMENT

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane studente, alumne, te profesionalce koji žele da prošire svoja znanja iz navedenih oblasti, da posjete stranicu moodle.all4rd.net i prijave se na jedan ili više kurseva.

Kursevi su u potpunosti BESPLATNI i dostupni svima. Broj učesnika po kursu je 20. Nakon kompletiranja kurseva predviđena je dodjela Certifikata o učešću od strane one partnerske instutucije koja je pohađani kurs formirala i rukovodila. Sve informacije o kursevima i načinu apliciranja pronaći ćete na ovom linku.

Više o projektu ALL4R&D možete pronaći na slijedećem linku.

Kategorija: Pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).