Skip to the content

Poziv za učešće na predstavljanju edukativnih programa na Elettra Sincrotrone Trieste

Elettra Sincrotrone Trieste je međunarodni multidisciplinarni istraživački centar koji djeluje kao korisničko postrojenje, a sadrži 2.0/2.4 GeV sinkrotronski svjetlosnog izvor (Elettra) treće generacije, slobodno elektronski laser (FERMl@Elettra) i razne laboratorije za podršku (više informacija na httns://www.elettra.trieste.it/).

Pozivamo sve zainteresirane da učestvuju na predstavljanju edukativnih programa za Zapadni Balkan na Elletri iz oblasti radijacijske obuke (SYRTEP-WB) i stažiranja (SYRIP­WB), doktorskih i postdoktorskih stipendija iz oblasti sinhrotrone radijacije i primjene, koje će biti održano 18.02.2020. godine sa početkom u 09:30, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Ovaj događaj ima za cilj podsticanje naučne saradnje između zemalja Zapadnog Balkana kroz obuku istraživača na doktorskom i post-doktorskom nivou. Na sastanku će biti predstavljene mogućnosti koje nudi sintetron Elettra i slobodno elektronski laser Fermi@Elettra u Trstu, Italija, kao i mogućnosti koje su otvorili SYRTEP-WB i SYRIP-WB.

Obje inicijative SYRTEP-WB i SYRIP-WB imaju za cilj pružanje podrške mladim naučnicima koji djeluju u područjima nauke o materijalima, fizike, inženjerstva i životnih nauka (life sciences). SYRTEP-WB i SYRIP-WB će nuditi stipendije studentima doktorantima i istraživačima na postdoktorskom nivou, potičući ih da savladaju tehnike sinhrotronskog zračenja primjenjujući ih na svoje specifične istraživačke interese.

Predstavljanje će biti organizirano na engleskom jeziku bez prijevoda. U prilogu vam dostavljamo program događaja. Molimo da svoje učešće potvrdite prijavom na mail: lejla.dizdarevic@unsa.ba do 13.02.2020 godine.

Kategorija: Info dan

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).