Skip to the content

EIT Food poziv za organizaciju događaja: "Podizanje svijesti o hrani"

Podizanje svijesti o hrani

EIT Food (European Institute of Innovation and Technology - the Food sector) poziv za organizaciju događaja: "Podizanje svijesti o hrani"

EIT Food će angažovati tri organizacije, sa sjedištem u tri različite zemlje: Albaniji, Armeniji, Bosni i Hercegovini, Kipru, Farskim ostrvima, Gruziji, Malti, Moldaviji, Crnoj Gori, Republici Sjevernoj Makedoniji i Ukrajini koja će organizovati EIT Food događaj, vezan za lokalni ekosistem i poljoprivrednu proizvodnju, u septembru i novembru 2020.

Jedna organizacija bit će odabrana od strane podnosioca zahtjeva, koji predstavljaju Kipar ili Maltu, a dvije iz sljedećih zemalja: Albanija, Armenija, Bosna i Hercegovina, Farska ostrva, Gruzija, Moldavija, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija i Ukrajina.

Rok za prijavu: 20. juli, 2020.

Detaljnije informacije o pozivu i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje:

https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-expressions-of-interest-to-organise-the-eit-food-awareness-event

Kategorija: EU Fondovi, Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).