Skip to the content

MSCA2020.hr: MSCA Impact and Future Challenges

MSCA Impact and Future Challenges

U sklopu hrvatskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja zajedno s Agencijom za mobilnost i programe EU-a organizuje videokonferenciju pod nazivom "MSCA2020.hr: MSCA Impact and Future Challenges".

Ciljevi konferencije su pokazati uticaj i važnost Marie Skłodowska-Curie akcija (MSCA) na istraživače i na jačanje evropskog istraživačkog prostora. Konferencija će se fokusirati na uravnoteženu mobilnost naučnika i istraživača, promovišući cjeloživotno, kvalitetno učenje, kao i razvijanje vještina za buduća radna mjesta.

Konferencija će okupiti naučnu zajednicu, stručnjake i evaluatore, predstavnike ne-akademskog sektora, predstavnike Evropske komisije, Nacionalnih kontakt tačaka Horizon2020 i članove Programskog odbora, članove kreatora politike, zvaničnike i aktere iz cijele Evrope kako bi imali platformu visokog nivoa za diskusiju o uticaju MSCA na cirkulaciju mozga i transformirani istraživački krajolik.

Konferencija će biti održana 19. juna 2020. godine, a više informacija o konferenciji i link za prijavu na konferenciju mogu se naći na: https://msca2020.hr/

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).