Skip to the content

Webinar Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama

Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama

Kao dio Programa podrške Otvorenom pristupu istraživačkim infrastrukturama na Zapadnom Balkanu, Regionalno vijeće za saradnju organizira dvodijelni webinar 29. i 30.06.2020. godine, u period od 14:00-17:30 sati. Ovaj trening je prvenstveno namijenjen menadžmentu, administrativnom i istraživačima na javnim institucijama, zainteresiranim za razvoj i usvajanje politika otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama I uključenju u novu mrežu otvorenih istraživačkih infrastruktura u Regionu.

Webinar će biti organiziran on-line preko Zoom platforme i potrebna je prethodna registracija na:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6GfupmLFRR-Oi28FF7QV8g

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).