Skip to the content

Uključi se u inicijativu profesora i studenata iz BiH 3D za CoVid-19

Pozivamo sve univerzitete, institute, kao druge organizacije iz Bosne i Hercegovine, a koji posjeduju 3D / FDM printer, da se uključe u inicijativu kako bi mogli organizovati izradu ZAŠTITNIH MASKI u ovim za nas teškim danima.

Ideja je da opremu koju posjedujemo iskoristimo za izradu ZAŠTITNIH MASKI, za bolnice i druge ustanove koje su nam od životne važnosti.

Ako posjedujete opremu, koja se može koristiti, molimo vas da popunite ONLINE FORMU.

Kvalitet izrade "nije bitan", može bez support materijala. Korisnici koji koriste Ultimaker 3D printere uzmite 0,15 sa diznom 0,4 profil i ti parametri su provjereno dobri.

Ako poznajete kompanije u Bosni i Hercegovini koje imaju PETG 0,5 mm debljine možete upisati kontakt podatke ONLINE FORMU, kako bi ih kontaktirali i uključili u ovu inicijativu.

Osim opreme potrebna nam je i folija za vizire, te vas molimo da ukoliko posjedujete istu možete također upisati podatke na ONLINE FORMU.

ONLINE FORMA

Inicijativu podržavaju:
Profesori i studenti iz Bosne i Hercegovine

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).