Skip to the content

Nacrt: Strategija provođenja programa "Horizon Europe".

Horizon Europe

Evropska komisija je krajem aprila objavila prvi nacrt Strategije provođenja programa "Horizon Europe". U procesu zajedničkog dizajna, zajedno s državama članicama i akterima, Komisija trenutno priprema radne programe za "Horizon Europe".

Ova priprema se odnosi na definisanje željenih efekata i prioriteta finansiranja kroz proces strateškog planiranja. Drugi dio pripreme se odnosi na Strategiju provođenja koja će pružiti okvir za pravila i procese tokom cjelokupnog životnog ciklusa programa i projekata, omogućavajući programu da ostvari svoje efekte na efikasan i korisniku prilagođen način. Objavljeni dokument prvi je nacrt takve strategije koji će se dalje razvijati tokom 2020. godine.

Kategorija: EU Fondovi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).