Skip to the content

Republika Austrija dodjeljuje nagradu: "Intercultural Achievement Award"

Intercultural Achievement Award

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije i ove godine dodjeljuje nagradu "Intercultural Achievement Award". Kao i proteklih godina, ova novčano dotirana nagrada se dodjeljuje uspješnim interkulturalnim projektima u kategorijama: održivost, aktualnost, inovacija, mediji i specijalna nagrada "Integracija u Austriji".

Rok za prijavu je 15. juni 2020. godine.

Dodatne informacije i prijavne formulare možete pronaći na: www.bmeia.gv.at/IAA

Kategorija: Javni pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).