Skip to the content

Upitnik o korištenju python programskog okruženja

Digitalna humanistika

Budući da značajan broj ljudi koji se bavi digitalnom humanistikom ima ili želi steći iskustva u radu s Python programskim jezikom, kolege iz Centra za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković planiraju izradu oglednih primjera Jupyter bilježnica tematski vezanih uz područje digitalne humanistike koje bi bile dostupne na europskoj (EGI) i/ili nacionalnoj (SRCE) cloud infrastrukturi pa ih zanima za koje ste teme i module obrade podataka najviše zainteresirani. Stoga vas mole da ispunite vrlo kratki anonimni upitnik o korištenju Python programskog okruženja dostupan na:

https://forms.gle/4NoEmiqz4pcb2t6q8

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).