Skip to the content

Webinar u organizaciji European Grid Infrastructure (EGI)

European Grid Infrastructure (EGI)

European Grid Infrastructure (EGI) organizuje webinar u kontekstu korištenja Python programskog okruženja i Jupyter bilježnica.

"The EGI Notebooks service: Support for analytics and big data visualisation in the cloud".

Webinar će se održati 7. maja 2020. godine te se potrebno prethodno prijaviti.

Više informacija možete pronaći na linku: https://indico.egi.eu/event/5087/

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).