Skip to the content

Održan Webinar "Popularizacija učešća u Okvirnom programu Horizon Evropa"

Horizon Evropa

U okviru međunarodnog projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru je 10. novembra 2020. godine održan webinar na temu "Popularizacija učešća u okvirnom programu Horizon Evropa".

Webinar je organizovao Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na TEAMs platformi, gdje su učesnicima prezentirani rezultati ankete, kao i dosadašnja iskustva predavača sa nekoliko različitih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Republike Austrije.

Projekt "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020" finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kroz program "Program za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda Horizon 2020".

Prezentacije, kao i video snimak sa navedene radionice, možete pogledati na linku.

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).