Skip to the content

Upitnik za naučnike, onkologe i regulatore: liječenje tumora hadron terapijom (SEEIIST projekat)

Evropska mreža za hadron terapiju lakim jonima (ENLIGHT https://enlight.web.cern.ch/) u okviru projekta Evropske komisije koji podržava uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi (www.seeiist.eu) poziva naučnike, onkologe i regulatore iz BiH da popune Upitnik koji će pomoći prikupljanju podataka za uspostavljanje Instituta.

Cilj upitnika je:

  • napraviti procjenu vezano za broj pacijenata koji mogu imati koristi od hadron terapije liječenja tumora
  • uspostaviti mreža naučnika / kliničara koji će biti budući korisnici SEEIIST-a
  • utvrditi manjavosti dijagnostike karcinoma u Jugoistočnoj Evropi

Upitnik za onkologe se nalazi na sljedećem linku:
https://docs.google.com/forms/d/1uxvV4-MQeO8k35xFr4WvXIqbhw7w6g-ghSw0lTm_T04/prefill

Upitnik za naučnike iz domena accelerated particle research u liječenju raka u zemljama jugoistočne Evrope:
https://docs.google.com/forms/d/1wL6H-bmPSP8WixxUrKrVJLhRMIcNBTXpvFeNKoLMdmw/prefill

Upitnik za regulatore u ovoj oblasti (univerziteti, fakulteti, vladine institucije) se nalazi na linku:
https://docs.google.com/forms/d/1wL6H-bmPSP8WixxUrKrVJLhRMIcNBTXpvFeNKoLMdmw/prefill

Ministarstvo civilnih poslova BiH kao zemlja koja je potpisala Memorandum o saradnji za uspostavljenje Međunarodnog institute za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi (SEEIIST) moli naučnike, onkologe i regulatore iz BiH da se odazovu pozivu istraživača ENLIGHT mreže.

 

Kategorija: Pozivi
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).