Skip to the content

Webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine"

Otvorena nauka i prava intelektualne svojine

Pogledajte snimak sa Webinara:

 

 

 

EURAXESS Centar Bosne i Hercegovine organizuje webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine" koji će se održati 21.10.2020. godine (srijeda), u periodu od 9:00-13:00 časova.

Webinar će biti organizovan kao interaktivna obuka. Svi zainteresovani koji prijave učešće na webinaru dobiće email sa materijalom koji bi trebali da pročitaju prije održavanja obuke. Za uspješno praćenje prezentacija neophodno je da pored računara/laptopa bude obezbijeđen i miš (praktične vježbe će zahtijevati upotrebu miša). 

Obuka je namijenjena zaposlenim u naučnim institucijama koji rade ili namjeravaju da se bave naučnoistraživačkim radom i/ili projektima, kao i cjelokupnoj naučnoj zajednici. Osim toga, obuka je namijenjena i predstavnicima nadležnih ministarstava koja se bave pravnim okvirima i propisima u oblasti otvorene nauke i prava intelektualne svojine.

Webinar će biti organiziran on-line preko MS TEAMs platforme i potrebna je prethodna registracija. Registracija je otvorena do 18.10.2020. godine. Link za pristup Webinaru biti će objavljen 19.10.2020. godine.

Materijal za Webinar:

Dnevni red:

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).