Skip to the content

Webinar: Popularizacija učeća u okvirnom programu Horizon Europa

Horizon Europa

U okviru projekta "Popularizacija učešća ICT istraživača u Horizon 2020", Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru vrši analizu učešća BH partnera u EU programima.

Cilj projekta je popularizacija učešća istraživača sa univerziteta i drugih institucija koje rade na realizaciji projekata iz Informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u okvirnom programu Horizon 2020, odnosno Horizon Europa. Međutim, ova analiza će uključiti i učešće partnera iz Bosne i Hercegovine uključuje na pripremi i realizaciji projekata iz ostalih EU programa.

Ovim putem želimo Vas zamoliti da izdvojite 5-10 minuta Vašeg vremena i popunite 15 pitanja iz upitnika. Da bi analiza bila uspješna, potreban je veći broj ispitanika, te vas molimo da upitnik proslijedite i Vašim kontaktima.

Anketni upitnik: POPUNI ANKETU

Rezultati analize, kao i predavanja i iskustva predavača iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Sjeverne Makedonije i Srbije biti će prezentirani na Webinaru: Popularizacija učeća u okvirnom programu Horizon Europa. Webinar će biti održan 10.11.2020. godine sa početkom u 11:00 sati.

Webinar će biti održan na TEAMs platformi: OnLine Webinar

Uputstvo za pristup na Webinar

Kategorija: Webinar
NCP sistem BiH
REGISTRUJ SE: NCP sistem BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Grb BiH

Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 492 597

E-mail: info@ncp.ba

NCP Sistem BiH

Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (European Framework Programme for RTD – FP).